سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین اسدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
اکبر صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تاثیر عدد فرود دراطراف آبشکن مستقیم با دیواره شیب دار برمیزان حداکثر عمق آبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر مورد بررسی قرارگرفته است ابشکن های مورد ازمایش دارای عرض ۵سانتیمتر و با شیبهای قائم ۸۰و۸۵و۷۵ درجه می باشند و اعدادفرود مورد ازمایش ۰/۲۹و۰/۲۶و۰/۲۳ می باشد نتایج نشان میدهد که با افزایش عدد فرود حداکثر عمق آبشستگی وحجم حفره آبشستگی اطراف آبشکن افزایش می یابد با افزایش عدد فرود طول حفره دربالا دست طول حفره درپایین دست پیشروی عرضی حفره ابشستگی افزایش می یابد.