سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی سالاری – مربی دانشگاه جیرفت
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جواد سالاری –

چکیده:

حوضچه های رسوبگیر ازجمله سازهای ضروری است که بهمنظور جداکردن رسوبات همراه جریان ورودی بعدازابگیر و ابتدای کانالهای انتقال آب احداث میشوند شیوه های مختلفی درطرح حوضچه های رسوبگیر تاکنون بکارگرفته شده است لیکن استفاده ازحوضچه رسوبگیر ساده که با صرف هزینه کم بتواند اهاف موردنظر را ت امین نماید هنوز مدنظر طراحان است حوضچه های رسوبگیر مستطیلی باتیغه های هدایت کننده جریان می توانند درافزایش راندمان تله اندازی نقش موثری ایفا نمایند چنانکه میتوان درحوضچه با طول کمتر با نصب تیغه های هادی جریان طول مسیر حرکت جریان را افزایش داده و به راندمان های بیشتری دست یافت