سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن تنگکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
رسول پرندوار – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایمان جعفری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

جمع آوری و تزریق گازهای گلخانهای در سازندهای زمینشناسی اعماق زمین به عنوان یک گزینه محتمل برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از انتشار اینگازها، در سطح جهانی مطرح است. کنترل و نگهداشتن گازهای گلخانهای از جمله دی اکسید کربن در مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله پارامتر های حاکم بر این امرکشش سطحی، فشار موئینگی،تراوایی نسبی و ترشوندگی است. که خاصیت ترشوندگی از اهمیت بیشتری برخوردار استبنابراین شناخت این پارامترها در ذخیره سازی، کنترل و نگهداری هر چه بهتر گاز های اسیدی در ساختارهای زمین شناسی کمک شایانی میکند. در این تحقیق به بررسی و مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان توزیع ورفتار سیال ، بر روی نمونه مغزه کربناته گرفته شده از مخزن مورد مطالعه جهت تزریق در یکی از مخازن گازی ایران می پردازیم . که به درک دقیق و صحیح از فرآیند ذخیره سازی کمک شایانی خواهد نمود. در این راستا به کمک روش قطره چسبیده به اندازگیری زاویه تماس بین دی اکسید کربن – آب سازند و سنگ مخزن در فشار– ۳۲۰۰ Psia52 و در دو دمای ۲۵ و ۶۰ درجه سانتی گراد پرداختیم .در ادامه مشاهده گردید که با افزایش فشار زاویه تماس افزایش می یابد، این در حالی است که با کاهش دما، زاویه تماس افزایش می یابد . این افزایش زاویه تماس منجر به تغییر ترشوندگی سنگ از حالت آب دوست به حالت میانه می گردد که این تغییر ترشوندگی تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن می گذارد . داده های زاویه تماس اندازگیری شده تحت شرایط مخزن طراحی فرایند ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن را تسهیل می کند