سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قدردان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد رضا صبور – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن قاسم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الهه خسروی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

گازوئیل به عنوان یکی از فراورده‏های نفتی می‏باشد که بدلایل گوناگونی چه در محل تاسیسات نفتی و چه در اماکن بهره‏برداری مقادیر زیادی خاک آلوده بوجود می‏آورد. در اثر فرایندهای فیزیکی- شیمیایی که بین آلاینده و خاک رخ می‏دهد، رفتار ژئوتکنیکی خاک تغییر می‏کند. این تغییر ممکن است منجر به کاهش ظرفیت باربری خاک گردد و پایداری مخازن نفتی به خطر افتد و آلودگی در سطح وسیع‏تری ایجاد شود که این رخداد تهدید جدی برای محیط زیست می‏باشد. حال چنانچه ویژگی‏های مقاومتی خاک آلوده مشخص باشد می‏توان اثر آلوده شدن خاک را در طراحی لحاظ نمود و یا می‏توان از آن به عنوان مصالحی با مشخصات خاص خود در موارد مناسب استفاده کرد. در این تحقیق، آزمایش تک محوری بر روی نمونه‏هایی از خاک کائولینیت آلوده شده به گازوئیل انجام شده است. میزان گازوئیل استفاده شده برای آلوده کردن۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۶ درصد وزن جامد خاک می‏باشد. اثر گذشت زمان بر نتایج نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان می‏دهد که مقاومت فشاری محدود نشده‏ی خاک کائولینیت با افزایش میزان گازوئیل تا درصد معینی افزایش و پس از آن کاهش می‏یابد و نیز گذر زمان اثری بر مقاومت فشاری محدود نشده خاک نداشته است.