سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد رسواد – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد واحدیاسوج
محمدرضا شکاری مهرآبادی – استادیاردانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج

چکیده:

پدیده آبشستگی در هر کجا افزایش سرعت روی دهد به وقوع می پیوندد این افزایش سرعت می تواند ناشی از کاهش سطح مقطع جریان، افزایش دبی عبوری از مقطع و کاهش زیر بستر با افزایش شیب بستر باشد روش های مختلفی مانند اجرای سنگچین برای کنترل این پدیده پیشنهاد شده است هدف از این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی چگونگی تاثیر طول های سنگچین بر آبشستگی در آبپایه های صلب با توجه به عدد فرود جریان و قطر سنگدانه ها می باشد نتایج نشان می دهد که روش سنگچین به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش آبشستگی می شود با افزایش عدد فرود به دلیل افزایش سرعت متوسط و به طور کلی افزایش توان فرسایشی جریان، طول سنگچین افزایش می یابد با افزایش طول سنگچین ابعاد حفره آبشستگی کاهش پیدا می کند