سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – دکتری- دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شادکامی – کارشناس ارشد- دانشگاه غیرانتفاعی اشراق بجنورد

چکیده:

در این مقاله با کمک گرفتن از روش آنالیز ارتعاشات به بررسی تاثیرات بستر ماشینآلات دواربر تشخیص صحیح عیوب آنها پرداخته شده است. دو عیب نامیزانی و عدم هم محوری به دلیل شیوع بالا در صنعت به عنوان عیوب مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابتدا هرکدام از این عیوب به صورت مجزا بر روی یک نمونه آزمایشگاهی ایجاد شده اند و سپس طیف ارتعاشی آن- ها تهیه شده است. این روند برای دو حالت بستر عادی و بستر همراه با میرایی تکرار شده است. در مبحث نظری، اصول حاکم بر ارتعاشات به واسطه نوع بستر بیان گردیدهاند. با در نظر گرفتن مباحث نظری و مقایسه نمودارهای ارتعاشی مشخص گردید که تشخیص عیوب در ماشینآلات دوار هنگامی که بستر آنها با رعایت اصول ارتعاشی طراحی گردد، با ضریب اطمینان بالاتری همراه میشود