سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید سجادیان – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده مهندسی نفت
محمد سلیمانی –
حبیبه شیخ رستم آبادی –
عزت اله کاظم زاده –

چکیده:

رشد روزافزون اقتصادجهانی که با کاهش منابع هیدروکربن دردسترس و افزایش هزینه های اکتشاف و استخراج ناشی از کاهش درذخایر درجا اولیه مخازن همراه شده است نیاز برای استفاده از فناوری های نوین درجهت کاهش هزینه و افزایش میزان تولید از چاه های نفت و گاز بیش از گذشته اشکار می نماید یکی از مهمترین چالشها در حین حفاری هرزروی گل حفاری است که موجب از دست دادن مقدار زیادی ازگل حفاری و نیز باعث افزایش هزینه های ناشی از عدم رعایت برنامه زمان بندی عملیات حفاری احتمال فوران سازندهای پرفشار گیرکردن لوله آسیب زدن به تراوایی لایه تولید کننده هیدروکربن و درنهایت منجر به از دست دادنچاه می شود از این رو هرزروی گل حفاری به عنوان یکی از عمده ترین چالشها در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز به ویژه درسازندهای حاوی کانی های رس محسوب می شود. دراین مطالعه به بررسی امکان سنجی استفاده از افزودن های رایج درمقیاس نانو برای افزایش عملکرد سیالات حفاری پرداخته شده است نتایج آزمایشات اولیه نشان میدهد که سیال نانو پایه خواص رئولوژیکی مناسب را ایجادنموده و درنهایت استفاده از آن برکاهش مشکلات متداول درعملیات حفاری موثر است.