سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوش آفرین قاسمی – کاشناس ارشد عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه عمران
روزبه دهقانی – کارشناس آب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

زمانیکه جریان ورودی به مخازن، و یا مناطق ساحلی غلظتی بیشتر داشته باشد، در محلی بنام محل غوطه وری زیر سطح آن غرق شده و در امتداد شیب کف، جریان غلیظ زیر گذر را تشکیل می دهد. در چنین جریانهایی، حجم ثابتی از آب محیط وارد جریان ورودی می شود. ورود آب محیط به درون جریان ورودی در ناحیه در ناحیه غوطه وری اختلاط اولیه نامیده می شود. در این تحقیق اختلاط در ناحیه غوطه وری با توجه به تغییر پارامترهای مؤثر، توسط مدل هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه ای برای ضریب شدت اختلاط کل(مجموع اختلاط در بدنه جریان غلیظ و اختلاط اولیه) ارائه گردید. با توجه به اینکه در این تحقیق در شیب های ملایم شدت اختلاط در ناحیه غوطه وری، ۴۰ تا ۴۲/۲ درصد و در شیبهای تند نیز بین ۳۷ تا ۴۳ درصد اختلاط کل می باشد، جهت محاسبه شدت اختلاط، استفاده از روابطی که در آنها شدت اختلاط در ناحیه غوطه وری نیز منظور شده باشد، ضروری می باشد.