سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا شاه پوری –
سیدمحسن پیغمبرزاده –
نرگس کاظمی –
نوید اسلان زاده –

چکیده:

ویژگی‌های منحصربه فرد لوله‌های گرمایی استفاده از آنها را در مبدل‌های حرارتی و برنامه‌های بازیابی حرارتی صنعتی جذاب کرده است. در این مقاله یک لوله گرمایی از جنس مس با دو قطر مختلف و با سیال عامل آب مورد بررسی آزمایشگاهی قرار داده شد. عملکرد حرارتی لوله گرمایی با استفاده از این سیال عامل اندازه‌گیری شد و در نهایت، نتایج به دست آمده از این سیال عامل در لوله گرمایی ارائه شد. نتایج نشان دادند که استفاده از سیال عامل آب در یک لوله مسی، عملکرد این لوله گرمایی را افزایش می‌دهد. با انجام محاسبات این نتیجه حاصل شد که دمای بالای مخزن چگالنده باعث کاهش اختلاف دمای بین قسمت‌های چگالنده و تبخیرکننده می‌شود که نتیجه آن کاهش مقاومت حرارتی کلی لوله گرمایی و افزایش انتقال حرارت است. همچنین اثر افزایش شار حرارتی بر عملکرد لوله گرمایی بررسی شد. نتایج نشان دادند که در شارهای پایین مکانیزم هدایت در لوله گرمایی غالب است و نیروی مویینگی کمترین مقدار خود را دارد اما با افزایش شار حرارتی انتقال حرارت جوششی در لوله گرمایی پدیدار شد که باعث افزایش نیروی مویینگی و انتقال حرارت شد. اثر خصوصیات فیزیکی سیال عامل نظیر کشش سطحی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر این پارامتر بر عملکرد لوله گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که سیال عامل آب به علت داشتن کشش سطحی بالا، سیال مناسبی برای استفاده در لوله گرمایی می‌باشد.