سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیارمهندسی آب،دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد رضا کاویانپور اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران –آب،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
رضا روشن – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری،موسسه تحقیقات آب
احسان سلطانی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آبشستگی پدیدهای است که در اثر اندرکنش آب و خاک در مجاورت سازههای هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب آنها می شود. هدف از این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی چگونگی تاثیر تغییرات دبی و عمق پایاب بر آبشستگی ناشی از جت خروجی از پرتاب کننده جامی شکل می باشد. از پرتابه های جامی شکل در انتهای سرریز سدهای بلند ، به منظور کاهش استهلاک انرژی ، استفاده می شود.بررسی ها بر روی مدل هیدرولیکی سیستم تخلیه سیلاب سد مخزنی آزاد انجام می شود .نتایج نشان می دهد که تغییر دبی و عمق پایاب اثر زیادی بر بیشترین عمق آبشستگی دارند.همچنین یک رابطه تجربی برای بیشترین عمق آبشستگی ارائه می شود.