سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه ایرانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک
مسعود قدسیان – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین مقاله فاصله قرارگیری سری سه تایی آبشکن های T شکل درقوس ۹۰درجه بررسی شده است آبشکن اول درموقعیت ۳۰درجه قرارگرفته است و فاصله آبشکن اول و دوم برابر فاصله آبشکن دوم و سوم می باشد نتایج آزمایشات برای سه فاصله فاصله محور تا محور جان آبشکن ۲٫۵و۳٫۵ و۵ برابر طول آبشکن L آورده شدها ست نتایج نشان میدهد عمق حفره آبشستگی با افزایش فاصله بین آبشکن ها دربالا دست آبشکن اول تغییر نمی کند اما درآبشکن دوم نیز افزایش می یابد و درآبشکن سوم این عمق درحالت ۳٫۵L بیشترین است.