مقاله مطالعه آزمایشگاهی میزان آبشستگی ناشی از برخورد جت های مستغرق و ریزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسی سازه های آبی از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمایشگاهی میزان آبشستگی ناشی از برخورد جت های مستغرق و ریزشی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگی
مقاله کالورت
مقاله جت مستغرق
مقاله جت ریزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرستانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان آبشستگی بستر قابل فرسایش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسیاری از مهندسین هیدرولیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، تغییرات بستر پایین دست یک جت در دو حالت مستغرق و ریزشی و با اعمال تغییرات دبی مورد بررسی قرار می گیرد. خروجی کالورت در حالت مستغرق دقیقا مماس بر سطح مصالح بستر و در حالت غیرمستغرق ۴۶ سانتیمتر از سطح مصالح بستر متحرک فاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاویه ۱۰ درجه با افق می سازند. نتایج حاصله موید این واقعیت بود که در دقایق نخست آزمایش تغییرات ابعاد آبشستگی بسیار شدید است، اما با گذشت زمان، از شدت آن در هر دو حالت مستغرق و غیر مستغرق کاسته می شود. بطوریکه در حالت مستغرق نزدیک به ۸۰% از عمق نهایی حفره در ۵ دقیقه اول رخ می دهد و این میزان در حالت غیرمستغرق حدودا %۷۰ خواهد بود.