مقاله مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال اول ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمایشگاهی حساسیت دو رقم میوه توت فرنگی (Fragaria x ananassa) به کوفتگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگی
مقاله سقوط
مقاله ضربه
مقاله فشار
مقاله کوفتگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی عسگریان نجف آبادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر حساسیت دو رقم میوه توت فرنگی (Fragaria x ananassa) سلوا و گاویتا به کوفتگی به صورت آزمایشگاهی مطالعه شد. میوه ها به صورت تک تک در معرض نیروهای ضربه ای و فشاری قرار گرفتند. ضربه با استفاده از روش سقوط از ارتفاع از پیش تعیین شده و پاندول اعمال شد. حجم کوفتگی به عنوان شاخص آسیب دیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو نوع ضربه شدت کوفتگی به عنوان تابعی از انرژی ضربه افزایش یافت. در سطوح انرژی مشابه میوه های سقوط کرده نسبت به میوه های قرار گرفته در معرض ضربه به وسیله ضربه زن پاندولی حجم کوفتگی بیشتری را از خود نشان دادند. چهار برابر شدن انرژی ضربه (از ۰٫۰۲۲ به ۰٫۰۸۲ ژول) موجب سه برابر شدن حجم کوفتگی (از ۴۶ به ۱۳۴٫۵ میلی متر مکعب) شد. با افزایش ارتفاع سقوط از ۱۸ سانتی متر (۰٫۰۲۶ ژول) به ۵۴ سانتی متر (۰٫۰۷۹ ژول) حجم کوفتگی ۳۵ درصد افزایش یافت. شدت کوفتگی ناشی از نیروی فشاری نسبت به دو آزمون دیگر بیشتر بود. دو برابر کردن زمان بارگذاری از ۲ ثانیه به ۴ ثانیه اختلاف معنی داری در میزان کوفتگی را نشان نداد. اگرچه در تمام آزمون ها رقم گاویتا نسبت به سلوا حساسیت بیشتری به کوفتگی نشان داد ولی تنها در آزمون ضربه به وسیله ضربه زن پاندولی اثر فاکتور رقم معنی دار شد.