مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آسیا کنی گلوله ای بر ساختار و قدرت رنگبری بنتونیت برای تولید خاک رنگبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آسیا کنی گلوله ای بر ساختار و قدرت رنگبری بنتونیت برای تولید خاک رنگبر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونیت
مقاله مونتموریلونیت
مقاله آسیای گلوله ای با انرژی زیاد
مقاله خاک رنگبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورسی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر آسیا کنی گلوله ای روی ساختار و قدرت رنگبری یک نمونه بنتونیت استان کرمان بررسی شد. نمونه بنتونیت به طور عمده شامل مونتموریلونیت و همچنین مقدار کمی ناخالصی بود. نمونه توسط یک آسیای گلوله ای پر انرژی آسیا شد و ویژگی های ساختاری آن به کمک روش های پراش پرتو ایکس، فلورسانس پرتو ایکس، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ و میکروسکوپ الکترونی به دست آمد. توزیع اندازه ذره و همچنین مساحت سطح ویژه نیز به دست آمد. نتیجه ها نشان داد که بر اثر آسیا کنی گلوله ای، نظم و شکل بلوری رس تغییر کرده است. با افزایش زمان آسیا، شکستگی و بی نظمی های بیشتری در ساختار نمونه اتفاق افتاده است. افزون بر این، پس از آسیا کنی گلوله ای اندازه ذره های بنتونیت حتی تا اندازه های نانومتری نیز کم شده لیکن تا حدودی این ذره های بسیار ریز به هم چسبیده و مجتمع شده اند. بر اثر کاهش اندازه ذره های بنتونیت، مساحت سطح ویژه آن نیز نسبت به حالت طبیعی افزایش یافته است. آزمایش رنگبری روغن به وسیله بنتونیت آسیا شده و بنتونیت اسیدی شده در یک فرایند ناپیوسته انجام گرفت و نتیجه ها نشان داد که هر دو نمونه اصلاح شده قدرت بالایی در رنگبری دارند. به همین دلیل با در نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی به کار رفته، روش آسیا کنی گلوله ای به منظور تولید خاک رنگبر پیشنهاد می شود.