سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استاد گروه ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین پورگللو – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر، به عنوان یک روش غیرتماسی، امکان صنعتی شکل دهی کنترل شده ی قطعات فلزی و غیرفلزی را به منظور انجام نمونه سازی و تصحیح اعوجاجات محصول فراهم می آورد. در این مقاله، تغییرات میزان شکل دهی به ازای تغییرات سرعت اسکن پرتو لیزر مورد مطالعه قرار می گیرد. در همین راستا، شبیه سازی عددی به منظور شناسایی اثر سرعت اسکن پرتو بر مقدار زاویه ی خم انجام شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که در محدوده ی رایج سرعت، افزایشسرعت اسکن لیزر به کاهش مقدار خم نمونه می انجامد. در ادامه، مقایسه و تطبیق نتایج شبیه سازی های انجام شده با نمونه های تجربی بررسی گردیده است.