سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید اسکندری نیا – بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کورش صدیقی – بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی – بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نیما نیک صفت – بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله از حل عددی سه بعدی برای بررسی جریان سیال وانتقال حرارت در بین سطوح گسترش یافتهی مبدل حرارتی صفحه لوله استفاده با سطوح گسترش یافتهی موج دار استفاده شده است.مطالعه بر روی جریان با رینولدزهای بین ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ انجام شده است. برای مدل کردن جریان آشفته از مدلهایRNG ، k -w RSM و k – e استفاده شده است. نتایج به صورت ضریب انتقال حرارت، افت فشار، ضریب کلبورن و ضریب اصطکاک ارائه شده است برای جریان با رینولدز ۲۰۰۰ ، شبیه سازی با large eddysimulation نیز انجام شده است. در نهایت مزیتها و اشکالاتLES در مقایسه باRANS model بررسی شد و مدل مناسب برای شبیه سازی جریان در مبدل پیشنهاد شد.