سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیمه رسولی –
سید محمود حسینی نژاد –

چکیده:

برش چینه شناسی مورد مطالعه در منطقهی گردکوه واقع در کوه های البرز شرقی در غرب دامغان شامل نهشتههای آرژیلیت و سیلتستون همراه با میان لایه هایی از ماسه سنگ به ضخامت ۱۲۱ متر و به سن ترمادوسین تا اوایل فلویین است. در ۷ واحد از این توالی حدود ۹۰۰ نمونه که حاوی قطعات مختلفی از تریلوبیتها میباشد برداشت و مطالعهی این نمونهها منجر به شناسایی ۸ جنس و ۶ گونه متعلق به ۶ خانواده شده است که شش گونه از آن ها شامل Asaphellus fecundus, Asaphopsis elhamae, Damganampyx ginteri , Psilocephalina lubrica, Taihungshania miqueli, Vachikaspis insueta در برش سیمه کوه واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شرق برش گردکوه نیز وجود دارند. دو گونهی دیگر شامل Geragnostus sp. و Kayseraspis? sp. که تنها در حد جنس تشخیص داده شده اند.