سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درمطالعات گذشته امکان حذف پرش هیدرولیکی درمحدوده تبدیل رژیم فوق بحرانی به زیربحرانی توسط سازه ی تبدیل مناسب مورد بررسی قرارگرفت مشاهدات آزمایشگاهی برای تمامی مدلها نشان داد که پرش هیدرولیکی برای اعدادفرود طراحی هریک از مدلها به طور کامل حذف میشوند مطالعات جدید ازمایشگاهی نشان میدهدکه با تغییر عمق اولیه جریان ورودی به سازه تبدیل ازعمق اولیه طراحی به عمق دیگر سازه قادر به حذف پرش هیدرولیکی با عدد فرودی متفاوت با عدد فرود طراحی سازه است دراین تحقیق برای بررسی نحوه ی تغییرات عدد فرود متناظر با پرش هیدرولیکی قابل حذف علاوه برمطالعات ازمایشگاهی برروی ۳ سازه تبدیل درمحیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است.