سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان
امیر قائدی – دانشگاه صنعتی شریف
بهروز حدادی – شرکت برق منطق های زنجان

چکیده:

به منظور ایجاد ارتباط بین ایستگاههای فشارقوی در یک شبکه قدرت و انتقال اطلاعات نیاز به یک کانال مخابراتی میباشد. هادیهای فاز موجود در خطوط انتقال نقش این کانال را برعهده داش ته و علاوه بر امو اج ولتاژ و جریان فرکانس قدرت ( ۵۰ هرتز)، سیگنالهای مخابراتی را نیز منتقل مینمایند. این کانال به همراه تجهیزات مربوطه PLC نامیدهمیشود. برای اینکه امو اج فرکانس قدرت و سیگنال های اطلاعات با هم تداخل نداشته باشند، سیگنالهای مخابراتی را در فرکانسهای بالا (محدوده ۳۰ کیلوهرتز تا ۵۰۰ کیلوهرتز ) ارسال و دریافت می نمایند . محدوده فرکانسی زیاد برای سیگنالهای مخابراتی سبب میشود که نتوان از روابط مربوط به مدارهای فشرده به منظور تحلیل انتشار و مدلسازی رفتار آنها درخطوط انتقال استفاده نمود. بنابراین مطالعه چگونگی انتشار این امواج مستلزم استفاده از مدل گسترده خط انتقال میباشد. در این مقاله یک نمونه خط Toff مدار باز در طول مسیر یک خط انتقال و تاثیر آن بر انتشار امواج PLC مطالعه شده و نشان داده شده است که این امر سبب تضعیف این امواج و اعلام خطای کانالPLC میگردد. به منظور برطرف نمودن این مشکل پیشنهاد شده است که خط Toffمذکور به صورت سری در مدار قرار بگیرد. ساختار این مقاله به اینصورت است که ابتدا مقدمهای در این زمینه آورده شده است. سپس سیستم PLC به همراه تجهیزات مربوطه معرفی و درادامه تأثیر خطToff در دو حالت مدار باز و مدارسری ، برروی انتشار امواج PLC با استفاده از روابط تئوری و با استفاده از شبیهسازی آورده شده است . در نهایت نیز به نتیجه گیری ازموارد یاد شده درمقاله بسنده شده است.