سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری –
محسن ضیایی –
نقدعلی چوپانی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین تحقیق پارامترهای مهم درزمینه شکست کامپوزیت بافته شده کربن برپایه پان / اپوکسی بررسی شده است به این منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار ABAQUS/CAE مدلهایی از آزمایش تهیه و سپس ضرایب اصلاح هندسی برای دستگاه آرکان بدست آمده است درادامه کار برای بدستآوردن بار بحرانی شکست درن سبت های مختلف بارگذاری ترکیبی آزمایشهایی تدارک دیده شده و نمونه ها پس از قرارگرفتن در فیکسچر اصلاح شده آرکان تا مرحله شکست تحت کشش قرارگرفتند با استفاده از نتایج حاصل از دو مرحله ذکرشده ضرایب بدون بعد شدت تنش و نرخ رهاسازی انرژی کرنشی بحرانی کامپوزیت مورد آزمایش تعیین و نهایتا سطوح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرارگرفت ودید ج امعی در مورد پدیده شکست این کامپوزیت بدست آمد.