سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ام البنین آراسته خوش بین – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
حامد احمدی مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشتنشا – زیبا کنار، گیلان

چکیده:

یکی از روشهای عددی که در تحلیل مسائل پیچیده مهندسی جایگاه ویژهای پیدا کردهاست تئوری اجزائ محدود میباشد. برای حل بسیاری ازمسائل مهندسی به دلیل پیچیدگی، تنها میتوان از روشهای عددی مانند تئوری اجزاء محدود استفاده نمود تا کنون پژوهشهای مختلفی جهت استفاده از الگوریتم ژنتیکو تئوری اجزاء محدود برای بهینهسازی تکهدفی انجام گرفتهاست در این تحقیق از روش اجزا. مخدود و الگوریتم ژنتیکبرای بهینه سازی چند هدفی استفاده شده است. چیدمان بادبندها به عنوان متغیر طراحی در نظر گرفته می شود و تاثیر تغییرات این چیدمان بر روی وزن سازه،جا به جایی طبفه آخر و نیروی بالا کشنده در ستون های متصل به فونداسیون بررسی می شود.