سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحیمه عباسلو – دانشگاه: آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

پری بیوتیک ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضم هستند که رشد باکتریهای بیفیدوباکتر و باکتری های لاکتیک اسید در لوله معدی روده ایی را تحریک می کند.بطور تیپیک، پری بیوتیک ها شامل فیبرهای غذایی و الیگوساکاریدها می باشد. پری بیوتیک ها ، تاثیر زیادی را برای افزایش سلامتی نشان می دهند بهمین دلیل چندین میلیون غذا و صنایع دارویی تاسیس شده است. پری بیوتیک ها را در فرمولاسیون استارترها، حفظ سلامت روده، ممانعت کننده کولیت، مهارکننده سرطان، تعدیل کننده سیستم ایمنی، حذف کلسترول، کاهش بیمار یهای قلبی عروقی، جلوگیری از امراض چاقی و یبوست، تولید باکتریوسین، کاربرد در غذای ماهیان، ماکیان، خوک، شتر و – حیوانات اهلی)خانگی( می توان دید. نگاهی به نیازرو به رشد پری بیوتیک ها، در این مقاله مروری، مسیر تحقیقات اخیر در تولید پری بیوتیک ها از منابع جدید، از پسماند صنایع غذایی، مکمل های پری بیوتیک در غذا، عوامل پری بیوتیک تجاری قابل دسترس، تولید پری بیوتیک بوسیله تکنیک های مختلف و دور نمای آینده بحث شده است.نگاه انتقادی به حوزه ی این تحقیق محرکی برای اهداف آینده است