سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر دهقان چناری – دانشآموخته کارشناسی اکتشاف ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگ
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگاه یزد،
افشین نمیرانیان – دانشآموخته کارشناسی ارشد فراوری ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، د

چکیده:

در حاشیه توده بزرگ گرانیتی شیرکوه استان یزد ذخایر عظیمی از ماسه گرانیتی و ماسه بادی در اثرفرسایش در طول سالیان متمادی در منطق های به وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع به صورت پراکنده تشکیل شده است. به منظور مطالعه و بررسی کان یهای موجود و درصد تقریبی آن ها در ماسه بادی های منطقه شرق شیرکوه و همچنین کاربرد آنها در صنعت از ۴ منطقه شامل دشت ابراهیم آباد، کو هریگ مهریز، ماسه بادی نیرو مزرعه نانوا نمونه برداری صورت گرفت. برای هر منطقه منحنی دانه بندی رسم گردید و ۲۳ عدد مقطع نازک از نمون ههای معرف هر زون در فراکسیون های مختلف آن تهیه شد.بر اساس این مطالعات D80 نمونه هایدشت ابراهیم اباد،نیر،کو هریگ مهریز و مزرعه نانوا به ترتیب ۶۵۸،۵۸۵،۴۷۶ و ۹۲۴ میکرون تعیین گردید همچنین کان یهای موجود در نمون ههای مختلف این منطقه شامل پلاژیوکلاز،کوارتز، الکال ی فلدسپات،خرده سنگ گرانیتی،خرده سنگ اهکی،بیوتیت،مسکویت وکانی فلزی می باشد. در فراکسیون درشت تر مقدار کوارتز و الکالی فلدسپات زیاد و خرده سنگ اهکی ناچیز می باشد و درفراکسیون ریزتر مقدار کوارتز و الکالی فلدسپات کم شده و به مقدار خرده سنگ آهکی اضافه م یشود که بر این اساس کان یهای موجود در فراکسیو نهای بالا در صنایع شیشه سازی و سرامیک و کان یهای موجود در فراکسیون های پایین در صنایع سیمان سازی، رنگ و پر کننده میتواند مورد استفاده قرار گیرد.