سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا قاسمی پرچینی – شجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصف
محمد علی مکی زاده – رئیس گروه دیرینه شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
محسن طباطبایی منش – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اص
بتول تقی زاده – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیرا

چکیده:

منطقه طار از نظر موقعیت جغرافیایی در استان اصفهان در شمال روستای طرق و غرب روستای کشه در دامنه جنوبی کوهستان کرکس واقع شده است این منطقه از لحاظ تقسیمات ساختمانی – رسوبی .( ایران در محدوده ایران مرکزی و بر روی کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر واقع شده است(شکل ١ سنگ میزبان این منطقه سنگهای آتشفشانی و پیروکلاستیکهایی به سن ائوسن می باشندکه بخش وسیعی از ناحیه را در بر گرفته اند. در این میان توده های نفوذی به سن الیگوسن در این سنگها تزریق شده است. بخش گسترده ای از سنگ میزبان این منطقه دچار دگرسانی شده است. مشاهدات صحرایی نشان می دهد که هجوم محلول ها سبب دگرسانی گرمابی در سنگهای میزبان شده و رخساره های دگرسانی آرژیلیک، سیلیسی و آرژیلیک پشرفته را بوجود آورده است که غالب دگرسانی از نوع اسید- سولفات یا آرژیلیک پیشرفته می باشد. در اثر فرآیندهای دگرسانی، سنگهای میزبان ماهیت خود را از دست داده و به پاراژنزی شامل کانی های سولفاته (آلونیت، ژاروسیت و باریت) ، کانیهای رسی(کائولینیت) و اکسیدهای آهن و همچنین سنگهای سیلیسی تبدیل شده است.