سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا قاسمی پرچینی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدعلی مکی زاده –
سیدمحسن طباطبایی منش –
بتول تقی پور – دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال روستای طرق و غرب روستای کشه در دامنه جنوبی کوهستان کرکس واقع شده است. و بخشی از نوارماگمایی سنوزوئیک کمان ماگمایی ارومیه – دختر را شامل می شود. سنگ میزبان این منطقه سنگهای آتشفشانی و پیروکلاستیکهایی به سن ائوسن می باشند که بخش وسیعی از ناحیه را در بر گرفته اند. و توسط توده های نفوذی به سن الیگوسن در این سنگها قطع شده اند. مشاهدات صحرایی نشان می دهد که هجوم محلول سبب دگرسانی گرمابی در سنگ های میزبان شده است . زونهای دگرسانی موجود در منطقه عبارتند از: سیلیسی، آرژیلیک و اسید سولفات . غالب دگرسانی در این سنگ ها از نوع اسید – سولفات یا آرژیلیک پیشرفته می باشد. بطور کلی مجموعه کانی های زیر در زون های دگرسان تشخیص داده شده است:آلونیت، ژاروسیت، سریسیت، کلریت،کوارتز و کانه اپاک. دگرسانی اسید – سولفات به عنوان دگرسانی غالب ناشی از تاثیر سیالاتی بافعالیت بالایSO و- – ۴ H+ می باشد و با کانی آلونیت – ژاروسیت در همراهی با کوارتز مشخص است.