سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار,دانشکده مهندسی معدن,دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمنبر پرمه – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی معدن,دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الهام نجفی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی معدن,دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی و مقاومت ویژه ی الکتریکی در مسیر راه آهن میانه اردبیل پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی پایداری در مسیر ترانشه راه آهن میانه اردبیل است از این رو روش های لرزه نگاری مهندسی و مقاومت ویژه با آرایه CRSP انجام شده است .در تمام برداشت های لرزه نگاری از امواج فشاری استفاده شده است.در این مطالعه برداشت ها به صورت پروفیل سطحی انجام شده است. داده های حاصل مورد پردازش و تفسیر قرار گرفته و بر اساس آن تحلیل پایداری منطقه صورت گرفته است و نقاط ضعف ژئوتکنیکی معرفی شده است.