سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شاه بالایی کاشان – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرا

چکیده:

کانسار طلای زرشوران از نوع کانسارهای طلای تیپ کارلین است که در شمالغرب ایران در منطقه تکاب واقع شده است. دراین کانسار افق زرشوران که افقی متشکل از شیلهای سیاه کربن دار و سکانسی از لایههای آهک ریکریستالیزه است به عنوانافق کنترلکننده کانی زایی تعیین شده است. اما افق آهکی کریستاله چالداغ در محدوده معدن گسترش فراوانی داشته که آثار آلتراسیون سیلیسی و آلونیتی در بخشهای مختلف این افق به ویژه در اطراف گسلها و شکستگیها مشهود است. همچنینآثار کارهای شدادی در بخشهای مختلف این افق قابل مشاهده بوده که این افق را از نظر پتانسیل کانی زایی حائز اهمیتکرده است. با توجه به این ویژگیها در این مقاله سعی شده است که با برداشت نمونههای ژئوشیمیایی و مطالعات میکروسکپ الکترونی و نوری کانی زایی در این افق مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت کانی زایی در این افق ثابت شده و در بخشی از این افق که متشکل از آهکهای آلگ دار و لامینه است کانی زایی دارای توجیه اقتصادی (با عیاری در حدود هفت پی پی ام) است.