سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
سیدسعید محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی، سنگ های ولکانیک و ساب ولکانیک منطقه چشمه خوری از نوع آندزیت، تراکی آندزیت، اندزیت بازالت، داسیت و ریوداسیت می باشند. ماگمای تشکیل دهنده سنگ های منطقه ساب آلکالن و از نوع کالک آلکالن است. نمونه های مورد بررسی در نمودار عناصر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت از عناصر LREE نسبت به HREE غنی شدگی نشان می دهند. در نمودار عناصر کمیاب بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه نیز غناصر LIL نسبت به عناصر HFS غنی شدگی نشان می دهند. شواهد کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشمیایی نشان می دهد که محل تشکیل این سنگ ها با حاشیه فعال قاره ای مطابقت دارد.