سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید مظاهری کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه اصفهان
هاشم باقری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسن طباطبائی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کانسار نیکل، کبالت، مس و آرسنیک گود مراد در زون ایران مرآزی در فاصله ٢٠ آیلومتری شمال غرب انارک قرار دارد. کانی سازی در این کانسار گرمابی،توسط گسل کنترل شده است و بصورت رگه ای در یک زون خرد شده در آمپلکس چاه گربه (شیست و متابازیت) جای گرفته است. در این کانسار همبستگی بالای عناصر نیکل،کبالت وآرسنیک موجب تشکیل کانی های نیکلین، راملزبرگیت، کبالتیت، آنابرژیت، مائوچریت و اسکوترودیت می شود. ترکیب کانیایی و جایگاه زمین شناسی این نهشته ها مشابه با تشکیلات پنج عنصری است. این نوع کانسار در دنیا گسترش کمی دارند و در ایران هم به منطقه انارک محدود می شود.