سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

سدمخزنی باروق دراستان آذربایجان غربی و در۴ کیلومتری شمال شرقی شهرستان میاندوآب احداث می شود هدف ازا جرای این سدخاکی بهره برداری از آب رودخانه قوری چای برای آبیاری اراضی کشاورزی می باشد ارتفاع سد از سنگ کف بستر حدود ۵۵ متر خواهد بود براساس مطالعات زمین شناسی مهندسی توده سنگ تشکیل دهنده ساختگاه مربوط به سازند شبه فلیش کرتاسه زیرین است دراین بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای نفوذ استاندارد و نیز شاخص کیفیت توده سنگ ساختگاه و تکیه گاه های جناحین سد مورد ارزیابی قرارگرفته است و برای مطالعه ژئوتکنیک این سد تعداد ۲۰ گمانه تا اعمال ۶۰ متری حفاری شده است نوع رفتار توده سنگ و خاک نیز به وسیله آزمایشات لوژان و لوفران بررسی شده و تاثیر نیروهای تکتونیکی که باعث ایجاد درزوشکافهای متعددی درسنگ های جناحین و پی سد شده مطالعه شده است شیب سطوح لایه بندی سنگهای جناحین حدود ۳۰ درجه به سمت مخزن بوده و تعداد ۳ دسته درزه نیز درداخل این سنگها دیده می شود عدد RMR توده سنگ جناح چپ حدود ۵۵ و درسنگهای جناح راست حدود ۴۵ است.