سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی گوهرریز – کارشناس ارشد مهندسی عمران
حمیدرضا محمدی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار بخشمهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید خرقانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در این مقاله، به بررسی و تحلیل پایداری تونلهای دوقلوی شماره ۱ محور چترود – راور که درراستایسهولت حمل و نقل مسیر جاده ای شهرستان کرمان (مرکز استان) و شهرستان راور طراحی شده اند، پرداخته شد. از لحاظ سنگ شناسی، هر دو تونل چپ و راست شامل تناوب لایه های شیل و ماسه سنگ می باشند. مقادیرQ وRMR برای بخش ورودی و خروجی تونل تعیین گردید. با توجه به اینکه توده سنگ مسیر تونل در بخش های ورودی و خروجی از لحاظ مقاومتی از شرایط ضعیفی برخوردار است، ترتیب اجرای حفاری برای آن پیشنهاد گردید. همچنین به منظور ارزیابی مقاومت و تغییرشکل پذیری توده سنگ ها از معیار تعمیم یافته هوک- براون استفاده گردید. با توجه به مقاومت سنگها و مشخصات درزه ها مقدارGSIبرای واحهای مختلف سنگی تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم افزارRoclab خواص توده سنگ تعیین شد. به منظور تحلیل پایداری از نرم افزارPlaxis استفاده گردید.. همچنین به منظور نگهداری تونل از شاتکریت استفاده شد و ضخامت آن برای قسمتهای مختلف تعیین گردید