سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ادیبه کریمی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
رضا احمدی – دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران

چکیده:

در ساختگاه سد سیمره که بر روی رودخانه سیمره در شمال غرب شهرستان دره شهر در استان ایلام واقع شده است،برداشتهای ژئوفیزیکی به روشهای مقاومت ویژه ظاهری (روش گمانه زنی الکتریکی) از طریق تعداد ۱۲ پروفیلژئوالکتریک و در مجموع ۱۲۳ گمانه الکتریکی و نیز لرزه نگاری (روش توموگرافی لرزه ای) از طریق تعداد ۹ مقطع توموگرافی لرزه ای در جناحهای چپ و راست سد، به منظور شناسایی ناپیوستگیها شامل شکستگیها، درزه و شکافها،زونهای خرد شده و گسلها و تعیین محل حفرات و فضاهای خالی (کارستها) برداشت گردیده است. نتایج تفسیر گمانههای ژئوالکتریک، ترسیم شبه مقاطع مقاومت ویژه حقیقی و شبه مقاطع مقاومت ویژه ظاهری، ترسیم نقشه های هم مقاومت ویژه ظاهری براساس تغییرات لایه های ژئوالکتریک با استفاده از شبه مقاطع مقاومت ویژه حقیقی، نقشه همضخامت کنگلومرای بختیاری، نقشه هم ضخامت تشکیلات گچساران و نقشه های هم عمق و هم ارتفاع سنگ آهک آسماری برای جناحین چپ و راست سد و نیز پردازش داده های توموگرافی با استفاده از نرم افزارGEOTOMO میزان انطباق زیادی با نتایج مطالعات زمین شناسی در راستای بررسی گسلها نشان می دهد. همچنین بر اساس مطالعات ژئوالکتریک پروفیلD منطقه، گسلی تشخیص داده شده که در مطالعات زمین شناسی مهندسی، بدان اشاره ای نشده است.