سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال الدین شیبانی – دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد محمدزاده مقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا محمدزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

به منظور اکتشاف ذخایر آب زیرزمینی عملیات ژئوالکتریک در طول ۶ پروفیل در ۳۶ ایستگاه در منطقه دشت ده محمد در شمال طبس صورت گرفته است دراین پروژه جهت بررسی ویژگیهای الکتریکی سازندهای سخت و آهکی از روش اندازه گیری مقاومت ویژه استفاده گردیده است درمنطقه مورد مطالعه نقشه هایی با طول خط جریان های ۱۰۰، ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ متر تهیه گردیده که تغییرات مقاومت الکتریکی را تا عمق مشخصی نشان میدهد این اعمال محدوده ای است کهاز نظر استحصال آب با توجه به سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد توجه می باشد.