سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جمالوندی – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه
حبیب اله احمدی – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه
علی پوراحمد – کارشناس ارشد مدیریت ساخت و پروژه و مدرس دانشگاه

چکیده:

با توجه به آسیبهای ناشی از زلزله بر ساختمان های بتن آرمه طرحی که بتواند دارای عملکرد مناسب لرزه ای و معماری باشد مورد مطالعه و ازینرو سیستم مهاربند ضربدری با اتصال مستقیم درون قاب بدون واسطه قاب فولادی انتخاب و معرفی شده است.دلیل انتخاب چنین سیستمی اینستکه موجب بهبود رفتار لرزه ای با قاب خمشی بتن آرمه با توجه به مقاومت برشی ،شکل پذیری ،سهولت اجرا و کاهش وزن المان سازه ای نسبت به طرح های مقاوم لرزه ای شده است.در این مقاله به بررسی رفتار چرخه ای تحت اثر بارهای جانبی و نیز پارامتر های لرزه ای مانند ضریب رفتار ،ضریب مقاومت افزون و … پرداخته شده است