سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
سهیلا اسماعیلی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

کمپلکس دگرگون شده سوریان در محدوده معدنی مس جیان با سن پرموتریاس در پهنه سنندج-سیرجان ما بین دو گسل تراستی بزرگ سوریان در بخش شمالی و گسل جیان در بخش جنوبی قرار دارد. مطالعات پتروگرافی مجموعه دگرگونی سوریان نشانگر حضور انواع سنگ های میکاشیست، کوارتز کلریت شیست، آندالوزیت شیست، کلریت اکتینولیت شیست، کوردیوریت هورنفلس است. ترکیب ژئوشیمیایی عناصر کمیاب سنگ های میکا شیست، کوارتزکلریت شیست و آندالوزیت شیست در گروه سنگ های رسوبی دگرگون شده و سنگ های کلریت اکتینولیت شیست، کوردیوریت هورنفلس در گروه سنگ های آذرین دگرگون شده قرار می گیرند. همچنین همبستگی مثبت بین عناصر Hf با Zr و (۰/۹۴=R2) و V با Sc و (۰/۹۷=R2) و U با Th و (۰/۹۷=R2) نشانگر ماهیت دو منشایی سنگ های دگرگون شده می باشد. سنگ های آذرین دگرگون شده منطقه مورد مطالعه در محدوده سنگ های بازالتی تولئیتی قرار می گیرند.