سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطاء ا… حاجتی مدارایی – استادیار گروه عمران، دانشگاه گیلان، رشت
میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران، دانشگاه گیلان، رشت
علیرضا میرزایی – کارشناس ارشد گروه عمران، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این تحقیق دیوارهای ساحلی بتنی ، با تغییر نسبت های عرض به ارتفاع دیوار و همچنین تغییر زاویه دیواره سمت دریا به صورت دینامیکی با استفاده از نرم افزار ۲۰۰۰ SAP تحلیل شده و در تحلیل از طیف آیین نامه استفاده شده است. نیروهای ناشی از فشار دینامیکی خاک و فشار هیدرودینامیکی آب به ترتیب با استفاده از تئوریهای مونوبه – اکابه و وسترگاد بر سازه اعمال می شوند. علاوه بر آن نیروی وزن و فشار آب حفره ای که در پایداری دیوار در مقابل لغزش وواژگونی نقش مهمی دارند، منظور می گردد. در ادامه، تغییر شکل ها، نیروی داخلی، ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی و لغزش مورد بررسی قرار می گیرند.