سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه گلی – دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان، ایران
علی اکبر حسن نژاد – دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان، ایران

چکیده:

رخداد کانه زایی اندیس مس سظنجو در ۳۵ کیلومتری شمالغرب دامغان قرار دارد. از نظر تقسیم بندی واحدهای ساختاری ایران، در زون البرز شرقی قرار گرفته است. بررسی میانبارهای سیال در کلسیت دمای همگن شدن را بین ۷۸ درجه سانتیگراد تا ۳۴۶/۳ درجه سانتیگراد و شوری آن را بین ۱۳/۷۲ تا ۲۳/۱۸ درصد وزنی معادل NaCl می باشد. تغییرات وسیع در دمای همگن شدن و شوری میانبارهای سیال می تواند به جوشش و اختلاط سیال نسبت داده شود. روندهای فیزیکی اصلی جهت نهشت اندیس مورد مطالعه شامل: اختلاط، رقیق شدگی و سیالات سطحی می باشد. این روندها دلالت بر اختلاط و آمیختگی یک سیال داغ و شور با یک سیال سردتر و رقیق تر دارد. در حقیقت داده های حاصل از مطالعات میانبارهای سیال نشان می دهند که اندیس مس سنجو جز نهشته های مس گرمایی میان دمایی (مزوترمال) است.