سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرناز قبادی – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست،خ،ستاد محیط زیست و توسعه پایدار- م
محمد هادی حیدرزاده – رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران- کارشناس ارشد مدیریت م
عادل خزائی – کارشناس کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی ستاد محیط زیست

چکیده:

کی از دغدغههای مسئولان شهری در کلانشهرها برطرف کردن مشکل ترافیک شهر و همچنین کاستن از مدت زمان یکی از بهترین راه حلهای عبور از این معضلات میباشد. این BRT رسیدن به مقصد برای شهروندان میباشد. راه اندازی خطوط مقاله شامل بررسی تاثیرات این سامانه در تهران و تحقیقات میدانی از شهروندان میباشد این تحقیق به صورت پهنانگر و بوده جمع (Field study) پیمایشی در خط یک مسیر پایانه آزادی تا چهارراه تهرانپارس انجام شده و روش تحقیق میدانی صورت گرفته است. (survey) آوری اطلاعات بر روی ۱۵۵۰ نمونه آماری در بخششهروندان و مبتنی بر بررسی پیمایشی استفاده میکنند که سفر حدود ۴۵ % از این افراد روزانه و به مستمر می باشد. ۶۹ % از BRT %84 از پاسخگویان از سامانه پاسخگویان تاثیر این سامانه را در کاهش زمان سفر چشمگیر دانستهاند، ۷۸ % از پاسخگویان تاثیر سامانه فوق الذکر را در کاهشهزینه سفر خیلیزیاد و زیاد ارزیابی کردهاند، ۷۵ % از پاسخگویان کاهشمصرف سوخت و گسترش فرهنگ حمل و نقل و موثر بودن سامانه مذکور در کاهش آلودگی هوای شهر تهران را تایید نموده اند. همچنین BRT عمومی از طریق سامانه با اختلاف ۲۰ درصد نسبتبه مترو بیشتر بوده است.