سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده بیرجندی – استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند.

چکیده:

مطالعات میان رشته ای نوعی پارادایم معرفت شناختی جدید است که در سالهای پایانی سده ی بیستم میلادی مطرح شد .در این رویکرد مرزه ای سنتی ومالوف میان رشتههای علمی در هم شکسته و زمینههای گوناگون همکاری و تعامل علوم فراهم گردید. از زمان طرح این رویکردو کاربردآن تلقیهای متفاوتی در مورد مفهوم و حدود آن پدید آمد که میتوان آنها رادر دو قطب ساده و افراطی جای داد. در این دوقطب مباحثی از قبیل همکاری رشتهها در حوزهی روشی و نظری تا پیدایش رشته های نو جای میگیرد. در مقالهی حاضر ضمن بررسی مفهوم وحدود میان رشتگی راهکارهایی جهت تحقق آن ارائه شده است.