سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رئیس زاده – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
عباس کریمی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمد هادی معظم – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

یکی از مسائل حائز اهمیت در بهره برداری و توسعه بهینه شبکه های برق، اطلاع از رشد بار و تقاضای برق در سالهای آینده است. بنابراین برنامه ریزی باید بر اساس حداکثر بار و منظور نمودن ضرایب اطمینان انجام شود. از آنجایی که بار الکتریکی پارامتر ثابتی نیست و در طول زمان تغییر می کند، در نتیجه آگاهی از ماهیت و رفتار بار اولین شرط لا زم برای مطالعه و تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی است . در این مقاله به دسته بندی بارهای موجود در شبکه های توزیع و معرفی روش های مدلسازی آن ها پرداخته شده است و با استفاده از ضرایب بار روزانه، ماهیانه و سالیانه محاسبه شده، منحنی بار شبکه توزیع شهر شیراز بدست آمده است.