سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رئیس زاده – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
عباس کریمی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمد هادی معظم – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
عظیم نوبخت – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

یکی از مسائل حائز اهمیت در بهره برداری و توسعه بهینه شبکه های برق، اطلاع از رشد بار و تقاضای برق در سالها یآینده است. بنابراین برنامه ریزی باید بر اساس حداکثر بار و منظور نمودن ضرا یب اطمینان انج ام شود . از آنجا یی که بارالکتریکی پارامتر ثابتی نیست و در طول زمان تغییر می کند، در نتیجه آگاهی از ماهیت و رفتار بار اولین شرط لازم برایمطالعه و تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی است. در این مقاله به دسته بندی بارهای موجود در شبکه های توزیع ومعرفی روش های مدلسازی آن ها پرداخته شده است و با استفاده از ضرایب بار روزانه، ماهیانه و سالیانه محاسبه شده، منحن یبار شبکه توزیع شهر شیراز بدست آمده است.