سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

عملیات تلفیق اطلاعات، نوعی خاص از روش های محاسباتی در ارزیابی رفتار پدیده هاست که سبب الگوسازی از یک پدیده معتبر گردیده، امکان پیش داوری در مورد مناطق امیدبخش معدنی را فراهم می نماید. GIS توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف را در قالب مدل های گوناگون با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد. وجود بیش از ۱۵ واحد لیتولوژیک در منطقه جنوب غرب بوئین زهرا (چلمبر-ده بالا و لک)، که اکثرا از سنگ های آتشفشانی و نفوذی (گرانودیوریت-مونزودیوریت، ریولیت، داسیت، آندزیت و واحد پیروکلاستیک) تشکیل شده اند، دایک های فراوان، سیستم خردشدگی و گسلش، آثار آلتراسیون های مختلف (آرژیلیتی، کائولینیتی و سیلیسی) و همچنین وجود معادن و اندیس های فلزی و غیر فلزی، بیانگر شواهد امیدوار کننده ای برای انجام فعالیت های اکتشافی در منطقه می باشند. لذا با توجه به مطالب فوق و استعدادهای بالقوه منطقه و با استفاده از نتایج آنالیزهای دستگاهی نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده و پردازش های صورت گرفته، هم پوشانی عناصر با اعمال فرآیند درون یابی برای عناصر مورد بحث در این مطالعه (مس، سرب و روی) انجام گرفت. در نهایت با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی، مناطقی که از شرایط مناسب کانه زایی برخوردار هستند شناسایی شدند. در این مطالعه از مدل سازی MCDM مبتنی بر منطق بولین (تصمیم گیری چند معیاره) استفاده شده است. مدل ها تحت عنوان Priority Map رای عناصر مذکور ارائه شده اند. این مطالعه در نظر دارد با بکارگیری روش تلفیقی منطق بولین، متدلوژی تهیه نقشه پتانسیل معدنی جهت شناسایی مناطق امید بخش معدنی در منطقه مورد مطالعه را ارائه نماید.