مقاله مطالعات فرهنگی و برنامه درسی: دیدگاه ها و موضوعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعات فرهنگی و برنامه درسی: دیدگاه ها و موضوعات
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله مطالعات فرهنگ برنامه درسی
مقاله مطالعات فرهنگی
مقاله برنامه درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله شناخت وسیع تر ارتباط بین برنامه درسی و فرهنگ از طریق بررسی رابطه رشته مطالعات فرهنگی با حوزه برنامه درسی می باشد. مهم ترین ویژگی مطالعات فرهنگی این است که فرهنگ محور تحلیل سایر بخش ها از جمله آموزش و پرورش، اقتصاد و سیاست می باشد. ارتباط برنامه درسی و مطالعات فرهنگی حداقل در سه حوزه می باشد: الف- مباحث نظری و چارچوب های تحلیلی، ب- حوزه های دارای همپوشانی عملی یعنی جنسیت، مطالعات فرا استعماری و اخلاقی، فرهنگ عامه و مطالعات جوانان ج- چگونه پژوهشگران برنامه درسی با چالش های مفهومی مطالعات فرهنگی سروکار پیدا می کنند. نقش مربیان، تاکید بر زبان و قدرت، فرهنگ عامه و نظریه مقاومت از مسایل و موضوعات مشترک این دو رشته می باشد.