سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

یکی ازنقاط ضعف سیستمهای مهاربندی کمبود مقاومت فشاری و ناپایداری صفحه اتصال بادبندی می باشد دراین مقاله تاثیر فاصله انتهای عضو مهاربند و یا ورق وصله مهاربند تا خط آزاد خمش برظرفیت فشاری و کمانشی صفحه اتصال مورد بررسی قرارگرفته است بادرنظرگرفتن ضخامت های مختلف جهت ورق اتصال و با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه آن با مدل آزمایشگاهی ظرفیت کمانشی اتصال مورد ارزیابی قرارگرفته است همچنین نتایج آنالیز عدید با روشهای ارایه شده درآیین نامه های معتبر مقایسه و اعتبار این روشها مورد سنجش قرارگرفته است.