سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره ترحمی – پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
کوروش بهزادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده محیط زیست
زهرا شیخی – پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

چکیده:

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بمنظور مشخص نمودن افق برنامه ریزی و چشم انداز اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با پسماند در یک منطقه بسیار ضروری می باشد. بنابراین در هر منطقه ای پیش از اجرای پروژه های اجرایی پسماند لازم است ابتدا مطالعات طرح جامع پسماند بر اساس زیرساختارهای اجتماعی، فرهنگی، فنی و مهندسی و محی طزیستی با توجه به برنامه ریزی های کوتا همدت و بلند مدت تهیه شود. در کشور ما پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۵ توسط هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۶ تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند در دستور کار شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس تهیه مطالعات طر حهای جامع و تصویب نهایی آنها در کارگروه استانی و ملی مدیریت پسماند، به پروژه های اجرایی مربوطه اعتباراتی تعلق گیرد. از آن زمان تا پایان سال ۱۳۸۸ (در طی ۳ سال)، تعداد ۴۱ طرح از ۲۲ استان کشور انجام شد هاست و جهت بررسی نهایی به پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها ارسال گردیده است که تنها ۱۲ طرح مورد تصویب نهایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و نحوه تهیه یک طرح جامع مطلوب مدیریت پسماند، به آسیب شناسی و بررسی علل ضعف طرح های جامع مدیریت پسماند تهیه شده در کشور که در چهار بخش ضعف مشاوران، مشکلات کارفرمایان، موانع قانونی و ضعف های نظارتی و مدیریتی می پردازد. به منظور تصویب طرح ها ابتدا طرح ها با نظارت ناظر علمی تهیه م یشوند. پس از تهیه چند مرحله اصلاحی مقدماتی را طی می نمایند تا به یک چهارچوب قابل قبول برای ارائه درکارگروه ملی مدیریت پسماند برسند. سپس در کارگروه مذکور ارائه و ارزیابی می شوند و در نهایت درصورت تامین حداقل امتیازات مورد نیاز، مورد تایید قرار می گیرند.