سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین رمضانپوراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران
احمد فرخیان فیروزی –
غلامعباس صیاد –
علیرضا کیاست –

چکیده:

کادمیم یکی از رایج ترین آلاینده های موجود در منایع آبی می باشد از این رو حذف آن از منایع آبی ضروری است. در این پژوهش سینتیک جذب کادمیم از محلول آبی توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور نانوذرات آهن صفرظرفیتی با پوشش پلی وینیل پیرولیدون به روش احیا توسط سدیم بورهیدرید ساخته شده و ویژگی های آن توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) بررسی شد. همچنین مطالعات سینتیک جذب کادمیم توسط چهار شکل مختلف مدل سینتیک شبه-درجه دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب کادمیم توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی ۴۷۵/۴ میلی گرم بر گرم در طی ۲۰ دقیقه پس از آزمایش می باشد. همچنین نتایج نشان داد که دو مدل نوع اول و دوم با داشتن ضریب تبیین بالا قابلیت بهتری در برازش داده های سینتیک جذب کادمیم توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی دارند. بر اساس یافته های آزمایش، نانوذرات آهن صفرظرفیتی فناوری موثر جهت جذب کادمیم از محلول های آبی در زمان های کوتاه می باشند.