سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف رحیم سوری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، د
ابوالفتح عظیمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مدیر معادن شرکت صنعتی-معدنی پودرسا
محمد لطفی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پا

چکیده:

کانسار باریت عبد ا… آباد شمار ه ١ مهاباد در ١٩ کیلومتری شمالشرقی شهر مهاباد و ٢ کیلومتری جنوبشرقی روستای عبد ا… آباد بین طول های ۰۷ ۵۲ ۴۶ تا ۰۰ ۵۵ ۴۵ شرقی و عرض های جغرافیایی ۲۸ ۴۹ ۳۶ تا ۰۰ ۵۱ ۳۶ شمالی واقع شده است. این کانسار به لحاظ کیفی و کمّی (مقدار ذخیره مع دنی) بهترین و بزرگترین کانسار باریت شناسایی شده در سطح شهرستان مهاباد و استان آذربایجان غربی می باشد. این کانسار مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی، سنگ های میزبان کانیسازی باریت عبد ا… آباد شماره ١ مهاباد را عمدتاً آلکالی فلدسپار ریولیت و ریولیت معمولی با بافتهای پورفیری و ویتروفیری و در حجمی کمتر کوارتز دیوریت با بافت پورفیری مشخص نموده است . این سنگ ها در برخی نقاط از محدوده معدنی حالت میلونیتی پیدا کرده اند . سنگ های میزبان کانی – سازی باریت در کانسار عبد ا… آباد شماره ١ و سایر معادن باریت اطراف منحصراً به سازند مهاباد (منتسب به نئوپروتروزوئیک ) تعلق دارند . سیال گرمابی مسئول کانی سازی، باریت را در فضاهای خالی (عموماً گسل و شکستگی های سنگ های میزبان ) بصورت اپی ژنتیک و با فرم رگه ای تا عدسی شکل داده است . تحت تاثیر سیال گرمابی، سنگ های دیواره با گسترش عرضی کم د چار دگرسانی های سریسیتی، سیلیسی و رسی ضعیف شده اند. پیریت و گوتیت عمده کانه های اصلی هستند که باریت را همراهی میکنند. در مقادیری کمتر کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، کوولیت، گالن، اسفالریت و پسیلوملان (رومانکیت) و به مقدار بسیار جزئی آرسنوپیریت، ایلمنیت، تنانتیت و پیروتیت (بصورت ادخال ) کانههای اصلی را همراهی کرده اند. بر اساس نتایج تجزیه های شیمیایی سنگ کل Whole-rock مشخص شده است که غلظت عناصر Zn ، Pb ، Cu ، Fe ، Mn ، Ba و As نیز جزء LOI در سنگهای دگرسان شده نسبت به سنگ های دگرسان نشده مجاور افزا یش پیدا کرده است . افزایش غلظت این عناصر ناشی از عملکرد سیالات گرمابی عامل دگرسانی ها بوده و شواهد کانی شناسی نیز این واقعیت را تایید کرده است . بر اساس ویژگی های ساختاری، کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی تیپ کانیسازی باریت عبدا… آباد شماره ١ مهاباد از نوع رگهای گرمابی و پرکننده فضاهای خالی تعیین میگردد.