سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
قادر حسین زاده – دانشگاه تبریز
محسن موید – دانشگاه تبریز
بهزاد حاج علیلو – دانشگاه پیام نورتبریز

چکیده:

کانسار مس-مولیبدن پورفیری هفتچشمه در شمالغرب کشور، استان آذربایجانشرقی، شهرستان ورزقان و به فاصله هوایی ۷کیلومتری شمالغرب معدن مس سونگون واقع شده است. براساس مطالعات صحرایی و بررسی مغزههای حفاری، چهار پالس اصلی نفوذ در این منطقه و با ترکیب سنگشناسی کوارتزدیوریت، گابرودیوریت، کوارتزمونزونیت و گرانودیوریت شناسایی شدهاند. دایکهای همزمان کانیسازی و مشابه با ترکیب تودههای نفوذی و دایکهای بعد کانیسازی که اغلب در راستای NW-SE تزریق شدهاند، در این منطقه رخنمون دارند. دگرسانیهای گرمابی متنوعی از جمله پتاسیک، فیلیک ، پروپلیتیک و سیلیسی در این مجموعه شناسایی شدهاند. ماگمای مولد تودههای نفوذی حامل کانیسازی دارای سرشت کالکآلکالین و اغلب شوشونیتی بوده و تشابه دیاگرام عنکبوتی عناصر نادر خاکی این تودهها حاکی از منشاء واحد آنهاست. این تودهها در یک محیط حاشیه فعال قارهای و در مدلهای ماگمایی بعد از تصادم جایگیری کردهاند. با توجه به رخنمون دگرسانی پتاسیک در سطح، عمق فرسایش در این منطقه بالاست