سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضوان برمه زیار – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

چکیده:

چاهها از مهمترین تاسیسات انرژی بر تاسیسات آب و فاضلاب می باشند که باید تحت نظارت واحد تله متری قرار گیرند .هدف آن است که متد روشن و خاموش شدن چاهها چنان باشد که تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز کمترین انرژی در تاسیسات مصرف شود یا به عبارتی راندمان سیستم بالا باشد . بنابراین پارامترهایی مثل ارتفاع آب مخازن ، ساعت کارکرد الکتروپمپها و تعرفه های انرژی باید در سیستم مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق عوامل فنی و تجهیزات متعددی که در طراحی و ساخت یک شبک هی تل همتری، دخیل هستندمورد بررسی قرارگرفته که به صورت فهرس توار عبارتند از: واحدRTU(Remote Terminal Unit) و متد کنترلی طرح -سنسورهای اندازه گیری وتجهیزات کنترلی ابزاردقیق تجهیزات جم عآوری و پردازش اطلاعات در ایستگاه مرکزی (SCADA Center) -تجهیزات ارتباطی مستقر در هر ایستگاه Communication Devices و پروتکل مخابراتی آ نها فلسفه و اهداف کنترلی و مانیتورینگ چاههای طرح تله متری بدست آمده دراین تحقیق: – محاسبه حجم آب تولیدی- حفاظت الکترو پمپ ها- محاسبه برق مصرفی و راندمان الکترو پمپ ها- تهیه داده های لازم برای سیستمPM و آب به حساب نیامده- مونیتورینگ پارامترهای کمی و کیفی و تهیه داده های لازم برای سیستم CBM فلسفه و اهداف کنترلی و مانیتورینگ مخازن طرح :- جلوگیری از سر ریز آب مخازن – مونیتورینگ سطح آب مخزن به منظور تهیه داده های لازم برای مدیریت انرژی – بررسی رفتار مصرف – تهیه داده های لازم جهت سیستمPM و آب به حساب نیامده- مونیتورینگ پارامترهای کمی و کیفی و تهیه داده های لازم برای سیستم CBM