سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی زیدی جودکی – دانشجوی مهندسی عمران_عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمد ساتیاروند – دانشجوی مهندسی عمران_عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امیر معتمدیان – دانشجوی فوق لیسانس جغرافیای شهری دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر در نظر گرفتن نقش عوامل زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی چه از لحاظ سازندهای منطقه دفن و چه از لحاظ شرایط و فرایندهای حاکم بر این منطقه درآینده به کمک اعمال انواع عملیات تحلیلهای مکانی با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی مناسب برای دفن پسماندهای شهری است به همین منظور درمرحله اول عوامل موثر در مکانیابی محل دفن مواد زاید شهر سقز درنظر گرفته شد و درن هایت با رقومی کردن و وزن دهی ۱۳ لایه براساس استانداردهای موجود که عبارتنداز: شیب، فرسایش گسل، آبهای سطحی ، آبهای زیرزمینی چاهها، منطقه حفاظت شده فرودگاه ، پوشش گیاهی ، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو فاصله از شهر سقز و مراکز جمعیتی و وارد کردن لایه های مذکور به محیط نرم افزار ArcGIS , IDRISI و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی ویژه دفن زباله های شهری و اجرا مدلهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره تحلیل نظیر تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی برلایه های موجود است